Rouw en Verlies

Door te rouwen realiseer je je steeds meer dat je leven door een betekenisvol verlies ingrijpend veranderd is. Je kunt rouwen zien als jouw proces om jezelf aan te passen aan die totaal veranderende situatie. Je bent op zoek naar een nieuwe weg in een wereld die voor jou zo anders is geworden. Tijdens deze zoektocht wil ik je graag ondersteunen bij het vinden van jouw pad.

In mijn praktijk werk ik met mensen die een dierbare hebben verloren door de dood. Bij verlies van een relatie, werk, moederschap/vaderschap, gezondheid of zelfvertrouwen wordt het rouwproces niet altijd herkend of erkend. Ook bij deze vormen van verlies is het mogelijk om een afspraak te maken en in een, vrijblijvend, kennismakingsgesprek te kijken of ik je tijdens dit proces kan begeleiden. Het is mijn overtuiging dat mensen het zelf kunnen maar niet alleen hoeven te doen.

Kinderen:

Zodra kinderen van iemand kunnen houden, zijn ze in staat om te rouwen. Net zoals geboorte hoort de dood bij het leven. Het is een natuurlijke reactie van ouders om hun kind(eren) te beschermen tegen pijn en verlies. Hoe graag je het ook zou willen, je kunt niet voorkomen dat ze geconfronteerd worden met zoiets aangrijpends als de dood. Je kunt hen niet sparen voor pijn en verdriet van het verlies van een dierbare. Volwassenen maar ook kinderen rouwen op hun eigen wijze. Het proces van sterven en afscheid nemen kan bij een kind vragen en gevoelens van eenzaamheid geven. Het delen van emoties ten aanzien van het geleden verlies kan bij een kind helend werken. Soms kan hierbij een helpende hand zinvol zijn.

Sterven is ook een geboorte van herinneringen. Ik werk vanuit de belevingswereld van het kind en de jongere. In een prettige en veilige omgeving help ik hen zich uit te drukken op een manier die bij hen past. Te denken valt aan tekenen, knutselen, verhalen, praten, rituelen, muziek of spel.