Werkwijze

Professionaliteit, kennis, daadkracht en humor is kenmerkend voor onze werkwijze. De trainingen zijn theoretisch en methodisch onderbouwd, maar zijn vooral gericht op de uitvoering en het direct kunnen toepassen. Gebaseerd op de overtuiging dat iedere cursist binnenkomt met eigen deskundigheid en op zoek is naar aanvulling op wat al werkt. Niet naar overtuiging om wat te veranderen.

Door in gesprek en verbinding te blijven met de cursisten zullen zij zich gehoord voelen en zijn ze in staat simpel de vertaalslag te maken naar hun eigen werkveld. Daarmee kunnen ze een zinvolle bijdrage leveren aan een dynamische en diverse samenleving. De kracht is: elkaar aanvullen, waardoor de cursisten na de training weten dat ze het in zich hebben daadwerkelijk het verschil te maken.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij vinden het belangrijk om midden in de samenleving te staan en daarom onze betrokkenheid te tonen. Dit doen wij door vrijwillig actief te zijn bij diverse stichtingen en middels financiële ondersteuning van projecten die opkomen voor de rechten van kinderen en aansluiten bij onze visie.

Voor het komende jaar zal Proud Consultancy het project ‘kinderen op de vlucht’ ondersteunen. Een samenwerking van Unicef, Save the Children en War Child om activiteiten aan te bieden aan kinderen in AZC’s.