Training Beschermjassen

Het model beschermjassen kan worden ingezet in alle contexten waar culturele sensitiviteit een belangrijke plek zou moeten hebben. Beschermjassen helpt om ruimte te bieden aan diversiteit, zowel op de werkvloer als in het contact tussen professionals en doelgroepen.

Proud Consultancy biedt een driedaagse basistraining Beschermjassen aan. De data worden binnenkort bekend gemaakt.

Dag 1  De kracht van families, impact levensfaseovergangen en aspecten van diversiteit.

Dag 2  Het model voor interculturele competenties en instrumenten voor interculturele dialoog.

Dag 3  Terugkoppelen en leren van ervaringen in de praktijk met Beschermjassen.

De kosten zijn voor deze drie dagen €665. Dit bedrag is inclusief BTW, lunch, koffie, thee en reader. De training wordt gegeven op een prachtige locatie in Leuvenheim.

Bent u benieuwd naar meer informatie over het model beschermjassen, kijk dan eens hier.